"

 Welkom bij Wouters dienstverlening


Wij zijn een asbestinventarisatiebedrijf, welke al jaren werkzaam is in de asbest branche. Wij hebben zowel de ervaring als verwijderaar, en sinds 11 jaar als inventariserende factor.


Wij kennen de juiste mensen voor de juiste klus, en staan u hier graag in bij.


Rechtstreeks contact zonder tussenliggende aannemers garandeert u van voordelige tarieven en onafhankelijk advies. Onze tevreden opdrachtgevers bevinden zich verspreid door heel Nederland.


Onze werkzaamheden


* Asbestinventarisatie conform het certificatieschema  Asbestinventarisaties, ( voorheen SC540) ten behoeve van een sloopmelding, welke wij graag voor U verzorgen.                                                        
 * Globale asbestinventarisatie, ( QuickScan) ten behoeve van de aan- of verkoop van een woning, waarbij wordt aangegeven wat eventueel asbestverdacht materiaal is ( dit is puur informatief, hieraan kunnen geen rechten of aansprakelijkheid worden ontleend, er kan op deze visuele waarnemingen ook geen verwijdering plaatsvinden ). 
 * Risico inventarisatie, het vaststellen van potentiële kans op emissie van asbestvezels, (niet geschikt voor sloop).
 * 24/7 calamiteitenservice.                                                                                                                                                         * Offertes bij verschillende asbestverwijderingsbedrijven opvragen. ( Dit betreft uitsluitend gecertificeerde bedrijven )

* LAVS regievoering


Wij zijn bij de KvK ingeschreven onder: 55656579 *