"

Fases asbestinventarisatie1e fase: Vooronderzoek asbestinventarisatie

Voorafgaand aan het veldwerk op locatie wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van relevante gegevens van het te inventariseren bouwwerk. De gegevens kunnen bestaan uit bouwkundige tekeningen zoals; plattegronden, doorsneden, details etc. of uit geschreven stukken zoals bestekken en oude bouwaanvragen. Aan de hand van deze gegevens kunnen asbestverdachte materialen vooraf worden genoteerd. Wij vragen u op voorhand deze gegevens aan te leveren.

2e fase: Veldwerk asbestinventarisatie

Op locatie wordt het veldwerk verricht. De inspecteur start met een algemene rondgang door en om het bouwwerk/object. Aansluitend worden alle vertrekken deskundig en systematisch geïnventariseerd op asbestverdachte materialen/objecten. De asbestverdachte materialen/objecten worden conform het inventarisatieplan bemonsterd, ingemeten en vastgelegd. Om fouten te voorkomen, vragen wij om ons zoveel mogelijk alleen te laten werken ten tijde van het daadwerkelijke onderzoek.

3e fase: Asbestinventarisatierapport

De bevindingen tijdens het veldwerk en de uitslag van de monsteranalyses ( geanalyseerd door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium ) worden in het asbestinventarisatierapport samengevat. De locaties van asbesthoudende bronnen worden in een tekening aangegeven. Tevens wordt per bron onder meer omschreven wat voor toepassing het is (golfplaat, riolering, vloerzeil etc.), het percentage aan asbest in het materiaal, wat voor asbest het is en in welke risicoklasse het dient te worden verwijderd.


4e fase: Landelijk Asbest Volg Systeem

Wij dienen alle werkzaamheden (verplicht) binnen de asbestketen te verwerken in het LAVS. Wij beginnen daar al mee in de 1e fase.  Het bezit/object dient aangemaakt te worden.  De resultaten van onze werkzaamheden zullen digitaal worden ingevoerd in het LAVS, zo kan de gemeente precies zien waar en welk soort asbest in uw woning aanwezig is. 

Hierna zullen de opdrachten uitgezet ( fase 4 ) worden naar gecertificeerde partijen.