"

Asbest aangetroffen... en nu..

Na een asbestinventarisatie volgt vaak een asbestsanering. Tijdens het veldwerk hebben wij de situatie ter plaatse in kaart gebracht en de asbesthoudende materialen vastgelegd in een asbestinventarisatierapport.

Om u als opdrachtgever te ontzorgen kunnen wij offertes opvragen bij gecertificeerde asbestsaneerders. Aan de hand van de bij ons bekende marktconforme tarieven worden de offertes voor u beoordeeld. Zo kiezen we samen met u de beste partner voor de sanering, voor de beste prijs!.