Doel van het LAVS ( Landelijk Asbest Volg Systeem ) 

Het LAVS heeft tot doel de transparantie en veiligheid binnen de asbestsector te vergroten, het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken en de administratieve lasten te beperken. Het LAVS is voor alle betrokken partijen in de asbestverwijderingsketen en volgt asbest vanaf het moment van inventarisatie tot aan de afmelding. De gebruikers van het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over hun lopende projecten. De toezichthoudende instanties zoals de gemeenten, certificerende en keurende instanties, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben toegang tot de gegevens in het systeem.

Opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders kunnen in het LAVS werken.

Het LAVS is niet bedoeld voor particulieren. Een particulier kan niet in het LAVS werken, maar kan wel aan een bedrijf opdracht geven om namens hem in het LAVS te werken.

Ter info: Het LAVS verplicht ons, om 2 dagen van te voren te melden waar wij gaan inventariseren, houdt U hier a.u.b. rekening mee, met het maken van een afspraak.