Wouters dienstverlening heeft geruime tijd ervaring met het inventariseren van asbestverdachte toepassingen. Dit kan zijn in een woning, schuur, fabriek, school, enz.  Hiernaast zijn wij zeer flexibel ingesteld. Tevens is er ruime ervaring in de verwijdering van het materiaal, zodat wij U van A tot Z kunnen adviseren over de te doorlopen stappen om tot een vrijgave te komen.

Wij kunnen wij voor U betekenen:

 * Asbestinventarisatie conform het certificatieschema  Asbestinventarisaties, ( voorheen SC540) ten behoeve van een sloopmelding, welke wij graag voor U verzorgen.                                                        
 * Globale asbestinventarisatie, ( QuickScan) ten behoeve van de aan- of verkoop van een woning, waarbij wordt aangegeven wat eventueel asbestverdacht materiaal is ( dit is puur informatief, hieraan kunnen geen rechten of aansprakelijkheid worden ontleend, er kan op deze visuele waarnemingen ook geen verwijdering plaatsvinden ). 
 * Risico inventarisatie, het vaststellen van potentiële kans op emissie van asbestvezels, (niet geschikt voor sloop).
 * 24/7 calamiteitenservice.                                                                                                                                                                                                                             * Offertes bij verschillende asbestverwijderingsbedrijven opvragen. ( Dit betreft uitsluitend gecertificeerde bedrijven )

 * Indienen digitale sloopmelding.

 * Regievoering LAVS.