"

Vóórdat u gaat verbouwen..

.

 

 

 - Indien u gaat verbouwen waarbij meer dan 10m3 afval vrij komt, bent u verplicht een sloopmelding in te dienen, automatisch dient u dan een asbestinventarisatie rapport te kunnen overleggen.


- Zodra er asbest verwijderd moet worden uit een gebouw dient er VERPLICHT een asbestinventarisatie te worden opgemaakt door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. 


- Onder slopen wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte hiervan, bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u ook een sloopmelding doen. Twijfelt u? Neem contact op met uw gemeente.